Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tuyển dụng/Cộng tác với Luật sư

Do nhu cầu phát triển, hiện nay LP&P đang cần tuyển dụng hoặc hợp tác với các Luật sư. Thông tin cụ thể: MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, đất đai, hành chính, dân sự, .... - Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, thương mại, đầu tư ...

Đọc thêm