Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Chương trình học bổng “Sinh viên hội nhập” (Globalized Era Scholarship – GES) 2014

Vừa qua, chương trình học bổng “Sinh viên hội nhập” (Globalized Era Scholarship – GES) 2014 với sự tài trợ của Phước& Partners đã diễn ra như định kỳ. Chương trình học bổng “Sinh Viên Hội Nhập” (GES) là chương trình dành cho các sinh viên năm cuối ngành Luật của 5 trường đại học tại Việt Nam. Cá...

Xem thêm