Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tư vấn thủ tục phá sản

Giải quyết vụ việc về phá sản doanh nghiệp là hoạt động dịch vụ phức tạp đòi hỏi Luật sư tư vấn phá sản doanh nghiệp không chỉ có bề dày kinh nghiệm, uyên thâm kiến thức pháp lý, mà còn cần có sự hiểu biết thấu đáo về hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh thì mới đáp ứng chuyên nghiệp yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Dịch vụ Luật sư tư vấn phá sản của chúng tôi bao gồm các nghiệp vụ sau đây:

* Khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp; 

* Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các thỏa thuận, các khoản nợ đến hạn;

* Tư vấn và đề xuất các đường lối, giải pháp tiền phá sản;

* Tư vấn và chuẩn bị hồ sơ pháp lý yêu cầu phá sản theo luật định;

* Đại diện khách hàng thu xếp, điều phối, giám sát các dịch vụ hỗ trợ quá trình giải quyết phá sản;

* Tham gia đàm phán với các bên liên quan;

* Đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết phá sản;

* Tư vấn quá trình triển khai phương án phục hồi kinh doanh;

* Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

* Tư vấn, giám sát quá trình phân chia, thanh lý tài sản.

Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *