Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Khi ký hợp đồng tư vấn thường xuyên với LE PHAM & PARTNERS, doanh nghiệp sẽ được LE PHAM & PARTNERS đảm bảo hỗ trợ, thẩm định về mặt pháp lý khi tiến hành các hoạt động liên quan. Cụ thể là:

  1. Luật sư sẽ rà soát, kiểm tra và đánh giá tính pháp lý sau đó đề xuất sửa chữa, điều chỉnh để hoàn thiện hồ sơ pháp lý nội bộ của Doanh nghiệp;
  2. Luật sư tham mưu, đề xuất xây dựng đồng bộ hệ thống pháp chế nội bộ của Doanh nghiệp để quản trị và kiểm soát chặt chẽ hơn;
  3. Tham gia cố vấn tính pháp lý các giao dịch/Hợp đồng và đưa ra phương án thực hiện các giao dịch/Hợp đồng đảm bảo pháp lý;
  4. Rà soát, tư vấn các công việc phát sinh hàng ngày có liên quan đến pháp lý của Doanh nghiệp;
  5. Cập nhật các vấn đề về pháp luật, chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;
  6. Đàm phán và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;

Tùy theo nhu cầu thực tế của Quý Khách hàng (phụ thuộc vào mô hình, quy mô công ty, phạm vi lĩnh vực kinh doanh …), chúng tôi sẽ thiết lập và đề xuất các gói dịch vụ cụ thể, phù hợp với Quý Khách hàng.

Chia sẻ bài viết

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *