Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tư vấn M&A dự án

Các Cố vấn, Luật sư và chuyên gia tư vấn của LE PHAM & PARTNERS sẽ:

  • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn dự án mục tiêu (đối với bên mua) hoặc đối tác chiến lược (đối với bên bán);
  • Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financial Due Diligence) của dự án và lập Phương án kinh doanh/Báo cáo phân tích đầu tư dự án;
  • Tư vấn các phương thức M&A dự án phù hợp với quy định của pháp luật (mua bán chuyển nhượng dự án, mua bán cổ phần trong doanh nghiệp dự án, hợp tác đầu tư thực hiện dự án….);
  • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch chào bán (đối với bên bán) và Kế hoạch thâu tóm (đối với bên mua) dự án;
  • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán hợp đồng, thỏa thuận M&A dự án;
  • Tư vấn, hỗ trợ định giá dự án, doanh nghiệp dự án thuộc đối tượng của M&A;
  • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành M&A dự án (thay đổi đăng ký đầu tư dự án, thay đổi đăng ký doanh nghiệp dự án hậu M&A…);
  • Tư vấn thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến thương vụ M&A.
Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *