Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tư vấn đầu tư

Le Pham & Partners thực hiện việc tư vấn cho nhà đầu tư về các chủ trương, chính sách đầu tư tổng thể tại Việt Nam, các quy định luật pháp có liên quan đến các chính sách pháp luật trong từng lĩnh vực đầu tư của từng nhà đầu tư khác nhau, lên kế hoạch cho các dự án đầu tư khác nhau. Dự báo, tiên lượng trước những biến động của các chính sách và pháp luật có khả năng gây ảnh hưởng đến các dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư.

Cụ thể, các Luật sư của Le Pham & Partners sẽ tư vấn cho nhà đầu tư về các hạng mục như:

  • Tư vấn để khách hàng quyết định cấu trúc đầu tư thích hợp nhất cho các dự án cụ thể gián tiếp hoặc trực tiếp;
  • Đại diện các nhà đầu tư làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai dự án;
  • Hỗ trợ nhà đầu tư thiết lập các loại hình hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
  • Tham gia đàm phán với các đối tác, xây dựng các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, hồ sơ xin cấp phép;
  • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, xin ưu đãi đầu tư và thành lập doanh nghiệp FDI cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn và thực hiện dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tư vấn những điều kiện pháp lý và những vấn đề được ưu đãi thích hợp áp dụng cho dự án trong từng dự án nhất định;
  • Dự báo về các rủi ro có thể phát sinh trong hệ thống pháp luật Việt Nam có thể tác động đến dự án;
  • Tư vấn ước lượng thời gian chuẩn bị cần thiết cho nhà đầu tư có thể hoàn thành xây dựng và chính thức tiến hành sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc tìm kiếm, đề xuất những khu vực, vị trí địa lý tốt để tiến hành xây dựng dự án và hỗ trợ đàm phán, làm việc với chủ đất hoặc cơ quan thẩm quyền của nhà nước để thực hiện việc giao/thuê đất ….

Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *