Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tranh chấp thừa kế

Thừa kế là quyền lợi hợp pháp của người thừa kế (thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc phân chia di sản nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc phân chia di sản dẫn đến tranh chấp.

Để giúp Quý khách hàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình, Le Pham & Partners cung cấp gói Dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp Thừa kế, bao gồm:

  • Tư vấn xác định tính hợp pháp của những thừa kế theo pháp luật và theo di chúc;
  • Tư vấn xác định những di sản hợp pháp và không hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và hỗ trợ soạn đơn khởi kiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
  • Theo dõi, tham gia tố tụng với tư cách là Luật sư hoặc người đại diện theo ủy quyền nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong suốt quá trình tố tụng.
Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *