Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

Quan hệ giữa doanh nghiệp (người sử dụng lao động) và người lao động thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp vì các bên có lợi ích đối lập. Vậy, khi nào thì lợi ích đối lập đó có khả năng trở thành mâu thuẫn dẫn đến tranh chấp lao động? Khi xảy ra tranh chấp lao động thì nên đàm phán, hòa giải hay khởi kiện, cách thức đòi quyền lợi chính đáng của mình như thế nào? và v.v… Đây là những vấn đề mà người sử dụng lao động và người lao động thường lúng túng. Chính vì vậy, vai trò của luật sư rất quan trọng trong việc tư vấn, hướng dẫn, phân tích pháp lý cũng như đại diện cho khách hàng tham gia hòa giải tranh chấp lao động hoặc tham gia tố tụng tại phiên tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ LE PHAM & PARTNERS TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG:

1. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp

2. Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp

3. Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ

4. Tham gia đàm phán, hòa giải trong vụ án lao động

5. Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án lao động (trường hợp đàm phán, hòa giải không thành)

6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa án

Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *