Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tranh chấp dân sự

Với kinh nghiệm tư vấn pháp luật dân sự, đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn năng động, nhiệt tình và được đào tạo một cách chuyên nghiệp, LE PHAM & PARTNERS tư vấn và trực tiếp cử Luật sư tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề pháp luật dân sự sau:

– Tư vấn quy định pháp luật, tranh chấp liên quan đến các giao dịch dân sự như: Giao dịch dân sự về hợp đồng (Hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê, hợp đồng vay…); giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ký quỹ…)

– Tư vấn quy định pháp luật về quan hệ pháp luật  thừa kế: Lập di chúc, chia di sản thừa kế, giải quyết tranh chấp di sản thừa kế…

– Tư vấn các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…

– Tư vấn các quy định về thời hạn, thời hiệu khởi kiện dân sự, yêu cầu dân sự…

– Tư vấn hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài…

– Tư vấn quy định pháp luật và tranh chấp dân sự khác trong lĩnh vực dân sự…

– Tư vấn các vấn đề khác trong lĩnh vực pháp luật dân sự…

Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *