Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tư vấn, Soạn thảo, Soát xét hợp đồng

Việc phát sinh tranh chấp hợp đồng là rất phổ biến trên thực tế. Việc giải quyết các tranh chấp này có thể bị kéo dài, không chắc chắn và tốn nhiều chi phí. Do đó, với thực tiễn phong phú và kiến thức pháp luật chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi sẽ hỗ trợ, tư vấn cho Quý Khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan của hợp đồng để đảm bảo phù hợp lợi ích của các bên cũng như quy định pháp luật hiện hành, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh.

Cụ thể, tùy theo yêu cầu của Quý Khách hàng, các Luật sư của Le Pham & Partners sẽ:

  • Tư vấn các vấn đề cần lưu ý đối với từng loại hợp đồng và trường hợp cụ thể;
  • Phân tích rủi ro và tư vấn bổ sung các điều khoản loại trừ rủi ro;
  • Kiểm tra điều kiện có hiệu lực của hợp đồng (chủ thể, thẩm quyền ký, điều kiện giao dịch…);
  • Rà soát các điều khoản của hợp đồng để đảm bảo sự minh bạch và an toàn cho các bên tham gia giao kết hợp đồng;
  • Soạn thảo các loại hợp đồng, giao dịch phát sinh… và chỉnh sửa, hoàn thiện các loại hợp đồng theo yêu cầu của Quý Khách hàng và đối tác;
  • Đại diện và thay mặt Quý Khách hàng thương lượng, đàm phán với các đối tác về nội dung hợp đồng;
  • Thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng của Quý Khách hàng với đối tác;

 

Chia sẻ bài viết

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *