Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong thời kỳ hội nhập, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), việc các tổ chức hay cá nhân đăng ký để được Nhà nước và pháp luật bảo vệ tài sản trí tuệ, tài sản vô hình của mình là rất quan trọng và cần thiết.

Không chỉ hoạt động độc lập trong nước với tư cách một đơn vị tư vấn dịch vụ sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, Le Pham & Partners có một hệ thống quan hệ hợp tác chặt chẽ với rất nhiều văn phòng luật, các Đại diện sở hữu trí tuệ có tên tuổi và uy tín, có điều kiện tốt để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn trọn gói từ các hoạt động xác lập các quyền SHTT tại Việt Nam và các quốc gia khác, cho tới các hoạt động giám sát và thực thi quyền SHTT tại các quốc gia mà quyền sở hữu trí tuệ đã được xác lập.

Le Pham & Partners cung cấp các dịch vụ pháp lý giúp khách hàng bảo vệ quyền và khai thác lợi ích hợp pháp từ các tài sản trí tuệ.

Các chuyên môn chính của Le Pham & Partners bao gồm:

Tư vấn bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

 • Tra cứu, tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các biện pháp bảo hộ nhãn hiệu; sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược phát triển nhãn hiệu, thương hiệu;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các chiến dịch quảng bá, khuyếch trương nhãn hiệu/thương hiệu;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam, và các quốc gia khác;

Tư vấn bảo hộ Quyền tác giả:

 • Tư vấn chung về luật bản quyền;
 • Đăng ký bản quyền tác giả;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng/chuyển giao bản quyền;
 • Khiếu nại, khởi kiện các vi phạm về bản quyền;

Tư vấn Li-xăng/chuyển nhượng quyền Sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng SHTT đã được bảo hộ tại Việt Nam;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục phê chuẩn, đăng ký Li-xăng và chuyển giao công nghệ;
 • Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng chuyển giao;

Tư vấn khiếu nại, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ:

 • Đại diện khách hàng nộp đơn khiếu nại, yêu cầu hủy bỏ văn bằng hoặc các biện pháp khác nhằm giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ;
 • Theo dõi và giám sát quá trình giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ;

Tư vấn, điều tra và giải quyết các vi phạm về sở hữu trí tuệ:

 • Giám sát nhằm phát hiện và khiếu nại hiện tượng bên vi phạm tìm cách hợp thức hóa các vi phạm SHTT;
 • Giám sát thị trường để phát hiện hàng giả và các vi phạm khác về SHTT;
 • Điều tra thông tin về các chủ thể vi phạm và hoạt động xâm phạm của họ;
 • Xử lý vi phạm, khiếu nại và khiếu kiện trước cơ quan có thẩm quyền/Tòa án nhằm bảo vệ quyền SHTT;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tuyên truyền phòng chống và cảnh báo về vi phạm quyền SHTT;

 

Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *