Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Hôn nhân – Gia đình

I) LE PHAM & PARTNERS tham gia giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình:

1) Tư vấn giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

2) Dịch vụ giải quyết tranh chấp ly hôn:

– Tư vấn ly hôn đơn phương

– Tư vấn giải quyết tranh chấp quyền nuôi con

– Tư vấn giải quyết tranh tranh chấp tài sản chung khi ly hôn

3) Tư vấn giải quyết tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

4) Tư vấn giải quyết tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ

5) Tư vấn giải quyết tranh chấp về cấp dưỡng

6) Tư vấn giải quyết các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định

II) LE PHAM & PARTNERS tham gia giải quyết các yêu cầu về hôn nhân và gia đình

1) Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật

2) Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn

3) Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

4) Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn

5) Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

6) Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

7) Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định

III) LE PHAM & PARTNERS tham gia giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

– Tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: Giữa người Việt Nam với người nước ngoài; giữa người Việt Nam với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa người nước ngoài với người nước ngoài định cư ở Việt Nam

– Trình tự, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

– Giải quyết tranh chấp tài sản có yếu tố nước ngoài,

– Tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn có yếu tố nước ngoài

– Thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài

– Điều kiện, trình tự, thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

– Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

– Tư vấn về yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân gia đình của tòa án nước ngoài.

Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *