Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Dự án bất động sản

Le Pham & Partners với đội ngũ chuyên gia tư vấn là các Luật sư nhiều năm kinh nghiệm đã trực tiếp tham gia tư vấn, trực tiếp tham gia thực hiện nhiều dự án bất động sản của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam sẽ hỗ trợ pháp lý cho Quý Khách hàng đầu tư phát triển dự án bất động sản một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi luôn sẵn sàn đồng hành cùng khách hàng từ bước lập dự án, xin chấp thuận đầu tư đến khi đưa dự án vào kinh doanh khai thác. 

Cụ thể, Le Pham & Partners sẽ thực hiện các công việc như sau:

  • Tư vấn pháp luật liên quan đến phát triển dự án
  • Tư vấn chuẩn bị, đáp ứng các điều kiện đầu tư dự án theo quy định
  • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận đầu tư
  • Tư vấn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án
  • Tư vấn xin phê duyệt 1/500, tổng mặt bằng xây dựng hoặc giấy phép xây dựng
  • Nhận ủy quyền để thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xin chấp thuận: đầu tư; giao đất; xin phép xây dựng; ….
  • Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng phục vụ cho quá trình triển khai, kinh doanh khai thác dự án bất động sản.
Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *