Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Dịch vụ quản tài viên

Quản tài viên là một chức danh rất mới và là chế định được hình thành thông qua Luật phá sản 2014. Thay vì phải thành lập “Tổ quản lý thanh lý tài sản ” để giải quyết phá sản, Quản tài viên là chức danh được chỉ định thay thế, hoạt động độc lập giúp hoàn thành thủ tục phá sản một cách nhanh – có lợi nhất.

Phá sản là gì?
Theo quy luật của tạo hóa, sự sinh ra của một thực thể này cũng là sự chấm dứt của một thực thể kia. Thực chất, chấm dứt chưa hẳn là xấu mà hãy coi đó là sự khởi đầu mới.
Xóa đi hết, làm ván mới – Đó chính là Phá sản
Phá sản là tình trạng một công ty hay doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn.
Phá sản khi:
 • Mất khả năng thanh toán
 • Có bản án có hiệu lực của tòa
Những cá nhân có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
 • Chủ nợ
 • Người lao động trong trường hợp doanh nghiệp không trả được lương
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước
 • Các cổ đông công ty cổ phần
 • Thành viên hợp danh công ty hợp danh.
Sự tham gia của Quản tài viên là cực kỳ cần thiết trong thủ tục phá sản bởi lẽ:
 • Kiểm soát tài chính và thanh kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp
 • Đưa ý kiến, quan điểm để hội đồng xét xử tham khảo và đưa phán quyết
 • Quản tài viên sẽ đảm bảo lợi ích tốt nhất cho việc thu hồi nợ của hội đồng chủ nợ
Những bên có quyền yêu cầu chỉ định quản tài viên:
 • Hội đồng chủ nợ có quyền yêu cầu sử dụng quản tài viên, thay đổi quản tài viên
 • Tòa án ra quyết định lựa chọn quản tài viên trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bên
Le Pham & Partners sẽ:
 • Khảo sát, đánh giá tình trạng hoạt động của doanh nghiệp;
 • Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các khoản nợ đến hạn;
 • Soạn thảo văn bản liên quan đến thủ tục phá sản Doanh nghiệp.
 • Thực hiện một hoặc toàn bộ thủ tục phá sản.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong suốt quá trình thực hiện thủ tục phá sản.
 • Lập kế hoạch và thực hiện phương án phục hồi kinh doanh, tái cấu trúc, M&A.
 • Thực hiện phân chia, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
 • Bảo đảm, quản lý tài sản, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản.
Cam kết từ Le Pham & Partners:
 • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
 • Thực hiện thủ tục một cách chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm xử lý các khoản nợ
 • Xử lý nhanh, gọn, đảm bảo lợi ích tốt nhất
 • Liên kết chặt chẽ với các bên liên quan (thẩm định, đấu giá) để tiến hành giải quyết công việc hiệu quả ….
Chia sẻ bài viết

Bài Viết Liên Quan

Để lại lời bình

Your email address will not be published. Required fields are marked *