Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tư vấn pháp luật thường xuyên

Khi ký hợp đồng tư vấn thường xuyên với LE PHAM & PARTNERS, doanh nghiệp sẽ được LE PHAM & PARTNERS đảm bảo hỗ trợ, thẩm định về mặt pháp lý khi tiến hành các hoạt động liên quan. Cụ thể là: Luật sư sẽ rà soát, kiểm tra và đánh giá tính pháp lý sau đó đề xuất sửa chữa, điều chỉnh để hoàn thi...

Xem thêm