Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Dịch vụ quản lý, thanh lý tài sản phá sản

Le Pham & Partners thực hiện nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản phá sản trên cơ sở được pháp luật trao các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1) Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, gồm: a) Xác minh, thu thập, quản lý tà...

Xem thêm

Dịch vụ quản tài viên

Quản tài viên là một chức danh rất mới và là chế định được hình thành thông qua Luật phá sản 2014. Thay vì phải thành lập “Tổ quản lý thanh lý tài sản ” để giải quyết phá sản, Quản tài viên là chức danh được chỉ định thay thế, hoạt động độc lập giúp hoàn thành thủ tục phá sản một cách nh...

Đọc thêm

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Các Cố vấn, Luật sư và chuyên gia tư vấn của LE PHAM & PARTNERS sẽ: Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán); Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financi...

Xem thêm

Tư vấn phục hồi kinh doanh

Xu thế của pháp luật phá sản thế giới hiện nay cho rằng phá sản là “phục hồi” chứ không theo cách nghĩ truyền thống là “thanh lý”. Trên cơ sở đó, Luật phá sản Việt Nam được ban hành với mục tiêu “hướng vào con nợ”, nghĩa là không chỉ bảo vệ quyền lợi cho các chủ n...

Xem thêm

Tư vấn thủ tục phá sản

Giải quyết vụ việc về phá sản doanh nghiệp là hoạt động dịch vụ phức tạp đòi hỏi Luật sư tư vấn phá sản doanh nghiệp không chỉ có bề dày kinh nghiệm, uyên thâm kiến thức pháp lý, mà còn cần có sự hiểu biết thấu đáo về hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh thì mới đáp ứng chuyên nghiệp yêu cầu dịch v...

Xem thêm