Vui lòng nhập từ khóa tìm kiếm!

Tư vấn M&A doanh nghiệp

Các Cố vấn, Luật sư và chuyên gia tư vấn của LE PHAM & PARTNERS sẽ: Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán); Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financi...

Xem thêm

Tư vấn M&A dự án

Các Cố vấn, Luật sư và chuyên gia tư vấn của LE PHAM & PARTNERS sẽ: Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn dự án mục tiêu (đối với bên mua) hoặc đối tác chiến lược (đối với bên bán); Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financial Due Diligence) của dự án...

Xem thêm

Vai trò của Luật sư trong các thương vụ M&A

Để thực hiện một thương vụ M&A thành công, doanh nghiệp mua cần chú ý đến sự chính xác của thông tin, phân tích các tiềm năng cũng như dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ doanh nghiệp bán. Bên cạnh đó, nên chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ các bên môi giới, sự tư vấn từ các hãng luật chuyên nghiệp. Nếu tí...

Xem thêm